Tłumacz przysięgły

Treść ogłoszenia

Natalia Zweekhorst-Krüger tłumacz przysięgły - wykonuje tłumaczenia zwykle i poświadczone, zarówno z języka polskiego na język niderlandzki (holenderski), jak i z języka niderlandzkiego na język polski dla firm, instytucji państwowych i klientów indywidualnych.

Zarejestrowana w Rejestrze Tłumaczy Przysięgłych (Register Beëdigde Tolken en Vertalers Wbtv) pod numerem 1978. Członek NGTV – Niderlandzkiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

tel. +31-6-1087-0330
e-mail: info@holenderskietlumaczenia.nl
internet: www.holenderskietlumaczenia.nl
adres: Zweekhorst Tlumaczenia, Vrijenban 25, 2645 AT Delfgauw, Zuid-Holland

Tłumaczenia / vertalingen:
* akty notarialne / notariële akten
* akty stanu cywilnego / documenten burgerlijke stand
* wyciągi z rejestru mieszkańców gminy / uittreksels van GBA
* testamenty / testamenten
* oświadczenia o przyjęciu spadku / verklaringen van erfrecht
* umowy najmu lokali / huurovereenkomsten
* wyroki sądowe / vonnissen
* umowy o pracę / arbeidsovereenkomsten
* statuty spółek / bedrijfsstatuten
* wyciągi z rejestru izb przemysłowo–handlowych / uittreksels van KvK
* warunki dostaw / leveringsvoorwaarden
* korespondencja handlowa / bedrijfscorrespondentie
* sprawozdania finansowe / jaarverslaggen
* instrukcje obsługi / gebruiksaawijzingen
* patenty / patenten
* opisy produktów / productbeschrijvingen
* instrukcje BHP /veiligheidsinstructies
* dyplomy / diploma’s
* świadectwa / getuigschriften
* dokumenty samochodowe / autopapieren
* foldery.


Zweekhorst Vertaalwerk (KvK-nr: 27311703) verzorgt (beëdigde) vertalingen en correctie- en redactiewerk voor bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren van Pools-Nederlands en Nederlands-Pools.

Natalia Zweekhorst-Krüger is ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau Wbtv) onder nummer 1978 en aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en bij het Pools Genootschap van Beëdigde en Specialistische Tolken en Vertalers -TEPIS.

mobiel: +31-6-1087-0330
e-mail: info@poolsvertaalwerk.nl
internet: www.poolsvertaalwerk.nl
adres: Zweekhorst Vertaalwerk, Vrijenban 25, 2645 AT Delfgauw, Zuid-Holland

Zweekhorst Veraalwerk (Zweekhorst Tlumaczenia).
KvK-nummer: 27311703.

  • Data publikacji: 2020-04-14 00:50:41
  • Imię kontaktowe: Natalia Zweekhorst
  • 83 x wyświetlone